PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP LHS Terminal Sławków

kiedy:

12.09.2018

gdzie:

Kraków

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb rejestracji na II Kolejowe Forum Gospodarcze dnia 12 września 2018 r. w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pkp-lhs.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji II Kolejowe Forum Gospodarczego dnia 12 września 2018 r. w Krakowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres od momentu rejestracji na II Kolejowe Forum Gospodarcze dnia 12 września 2018 r. w Krakowie do momentu podsumowania II Kolejowego Gospodarczego nie później niż do dnia 30.09.2018 r.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Akceptuję

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb rejestracji na II Kolejowe Forum Gospodarcze dnia 12 września 2018 r. w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Szczebrzeska 11,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pkp-lhs.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji II Kolejowe Forum Gospodarczego dnia 12 września 2018 r. w Krakowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres od momentu rejestracji na II Kolejowe Forum Gospodarcze dnia 12 września 2018 r. w Krakowie do momentu podsumowania II Kolejowego Gospodarczego nie później niż do dnia 30.09.2018 r.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Akceptuję

Nowy Jedwabny Szlak szanse i wyzwania import-eksport

Promocja PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej jako bramy do wymiany handlowej pomiędzy Azją a Krajami Unii Europejskiej oraz dyskusja o wyzwaniach eksporterów i importerów. Forum adresowane jest dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych transportem ładunków pomiędzy Chinami i UE korytarzem TITR (TMTM) oraz z i do krajów leżących na trasie tego korytarza tj.: Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu i Ukrainy, a także trasą Południe – Zachód do Iranu i Indii.

W szczególności poruszone zostaną zagadnienia związane z uwarunkowaniami w eksporcie żywności z UE do Chin na płaszczyźnie transportu i logistyki.

Uczestnicy Forum

 • Spedytorzy, operatorzy logistyczni i przewoźnicy kolejowi z: Chin, Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu, Iranu, Ukrainy, Polski i krajów Europy Zachodniej,
 • Eksporterzy i importerzy
 • Producenci rolni i firmy przetwórcze

Program

 • Rejestracja
 • Rozpoczęcie:
  – Ministerstwo Infrastruktury,
  – PKP S.A. – Mirosław Antonowicz Członek Zarządu PKP S.A,
  – PKP LHS sp. z o.o – Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
 • Sesja I: "Potencjał wymiany handlowej pomiędzy Europą a Azją"
  – Wymiana Handlowa Europa-Chiny – Andrzej Pieczonka,
  – Prezentacja partnerów z Chin – Wu Jingyu, Director Asia – Europe Continental Bridge International Block – Trains Coordination service Center, CCTA,
  – Perspektywy transportowe i sprzedażowe dla polskiej żywności w Chinach – Wojciech Grzesiok Far East Land Bridge (FELB),
  – Działania na rzecz wsparcia eksportu żywności – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Monika Świeżawska,
  – Potencjał polskich eksporterów do krajów azjatyckich – Anna Sawiak, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  – Potencjał transportowy korytarza TMTM – Middle Corridor: Europa – Chiny – Rachmietolla Kudajbiergenov Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Prawnych Międzynarodowej Trasy Transkaspijskiej TMTM,
  – Potencjał transportowy korytarza Południe-Zachód – South West Route: Polska – Iran.
 • Przerwa kawowa
 • Sesja II: debata "Szlaki kolejowe w wymianie handlowej"

  Prezentacja PKP LHS na nowych szlakach transportowych – Adam Hałasa Zastępca Dyrektora Wydziału Handlu PKP LHS sp. z o.o., Aleksandra Adamska Kierownik Działu Spedycji PKP LHS sp. z o.o.

  Debata

  Wu Jingyu, Director Asia – Europe Continental Bridge International Block – Trains Coordination service Center, CCTA,
  Rachmietolla Kudajbiergenov Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Prawnych Międzynarodowej Trasy Transkaspijskiej TMTM,
  Andrey Miroshnikov p.o. Dyrektora Departamentu Handlu PAO Ukrzaliznycia,
  Zurab Kozmawa – Przedstawiciel Kolei Gruzińskiej OSŻD,
  Dariusz Sikora Członek Zarządu PKP LHS sp. o.o.,
  Jakub Styczeń Prezes Zarządu Euroterminal Sławków.

  Prezentacja - China Brand Show Poland 2018 – Agnieszka Rembisz – Dyrektor ds. Targów Międzynarodowych.

 • Lunch
 • Wyjazd - wizyta studyjna - Euroterminal Sławków oraz Stacja Sławków LHS

Patronat Forum

Ministerstwo Infrastruktury Polskie Koleje Państwowe S.A.

Patronat medialny

Logo TVP3 Kraków

Organizator PKP LHS

Kontakt

Justyna Nowak Kierownik Działu ds. Międzynarodowych

+48 697 047 025
+48 84 532 13 65

e-mail: j.nowak@pkp-lhs.pl

Agnieszka Hałasa Rzecznik prasowy
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Promocji

+48 697 047 438
+48 84 532 11 40

e-mail: agnieszka.halasa@pkp-lhs.pl